WMCO

WARMIŃSKO MAZURSKI CECH OPTYKÓW
WMCO należy do KRIO

więcej

O nas

Warmińsko Mazurski Cech Optyków

WMCO należy do KRIO - Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Zorganizowana działalność optyków na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego trwa stosunkowo krótko, pierwsze spotkanie  grupy założycielskiej odbyło się 28-11-1998 roku.
Miała to być próba wypracowania wspólnego, spójnego stanowiska właścicieli zakładów optycznych, wobec polityki prowadzonej przez Kasy Chorych...
Wnioski były jednoznaczne, jedynie silna organizacja, posiadająca osobowość prawną, potrafi poradzić sobie z problemami przed którymi nas postawiono.
Warmińsko-Mazurski Cech Optyków zarejestrowany został w olsztyńskim sądzie w dniu 27-05-1999 roku, czyli już od ponad dziewięciu lat realizuje swoje statutowe obowiązki.
O tym, że działania WMCO są skuteczne, świadczy między innymi systematycznie zwiększająca się liczba optyków zrzeszonych w Naszym Cechu, oraz liczba zakładów optycznych posiadających Certyfikaty WMCO.

 

Zakłady te spełniają wymagania Cechu pod względem wyposażenia, kwalifikacji kadry i jakości świadczonych usług.

Szkolenia przeprowadzane przez Cech mają formę kilkugodzinnych spotkań, wyjazdowych seminariów, lub wycieczek, zazwyczaj połączonych ze wspólną zabawą mającą na celu maksymalną integrację środowiska optyków.

W chwili obecnej Warmińsko-Mazurski Cech Optyków liczy 37 członków.

Siedziba Warmińsko-Mazurskiego Cechu Optyków mieści się przy Hurtowni Optycznej Opticus w Olsztynie, pozwala to w znacznym stopniu zredukować koszty działalności, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na cele, które przynoszą wymierne korzyści naszym członkom i naszym klientom.

Aktualności

Warmińsko Mazurski Cech Optyków

WMCO należy do KRIO - Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

08.04.2021

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki

Mistrza optyki okularowej Elżbiety Wójcik

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tej trudnej chwili...

Zarząd i członkowie Warmińsko-Mazurskiego Cechu Optyków

 

 

04.03.2020

Jak co roku, tak i tym razem Warmińsko - Mazurski Cech Optyków przygotowuje Walne Zgromadzenie Cechu połączone ze zjazdem optyków. Tegoroczne spotkanie cechu będzie zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym, podczas którego zostanie wybrany nowy zarząd cechu, oraz wybierani będą delegaci do KRIO. Również podczas tego spotkania planowane jest wprowadzenie pewnych zmian do statutu cechu, mających na celu uaktualnienie go o bieżące przepisy.

 

Walne Zgromadzenie oraz zjazd optyków zaplanowane zostało na weekend 15 - 17 maja 2020 i odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym Bęsia. Oczywiście jak co roku planujemy część szkoleniową, część przeznaczoną na aktywny wypoczynek a także parę atrakcji które zostały owiane mgiełką tajemnicy :-). Dlatego już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na ten właśnie weekend. Szczegółowy program zjazdu oraz proponowany zakres zmian w statucie zostaną przekazane niebawem.

W imieniu Zarządu WMCO
Z pozdrowieniami
Grzegorz Romanik

 

 

 

10.04.2019
Mamy zaszczyt poinformować  Państwa o kolejnym Zjezdzie Optyków organizowanym przez  WMCO  oraz hurtownię  OPTICUS . Zjazd ten po raz kolejny odbędzie się w Ośrodku  Wypoczynkowym  Przystań Lutry niedaleko Biskupca  w  dniach  18-19 maja  2019 . Nasze spotkanie  rozpoczynamy w  piątek od godziny 19,30 uroczystą kolacją. W sobotą po śnaiadniu, o godz 9:30 rozpoczynamy  walne  spotkanie członków WMCO dotyczące aktualnych zagadnień związanych ze zmianami w  obszarze działalności gospodarczej. Po spotkaniu od godz.11:30  planujemy blok  szkoleniowy dotyczący tematyki nowości w  aplikacji soczewek kontaktowych  prowadzony  przez przedstawiciela firmy  Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Od godz  16:00 następny blok szkoleniowy dotyczący problemów związanych z korekcją okularową będzie prowadził doktorant , absolwent optometrii na Wydziale Fizyki Politechniki Częstochowskiej  , pracownik   Zakładu Fizycznych Podstaw Aparatury Medycznej PCZ  mgr Marcin Gacek. Dodatkowo przez cały dzień w ośrodku można wypożyczyć sprzęt pływający i korzystać z uroków przyrody w około ośrodka. O godzinie 19:00 zapraszamy na grilową kolację.

Starszy WMCO Zbigniew Arentowicz

 

 

10.10.2017

    W dniu 05.10.2017 w Olsztynie odbyło się posiedzenie zarządu WMCO.
Oprócz omówienia spraw bieżących, podsumowano wrześniowe szkolenie w
Bęsi. Ogólny odzew po w/w szkoleniu jest bardzo pozytywny, co motywuje
zarząd do organizowania kolejnych szkoleń.

Podjęto również decyzję o organizacji wigilii cechowej ( termin i
miejsce podamy niebawem, z pewnością będzie to grudzien 2017 ).

    Padła również propozycja, aby w przyszłym roku zorganizować
szkolenie z obsługi lampy szczelinowej i podstaw aplikacji soczewek
kontaktowych. Planowany termin to kwiecień-maj 2018 roku.  Niestety, nie
znając ilości chętnych osób oraz miejsca, w którym takie szkolenie
odbędzie się trudno nam określić dokładny koszt takiego szkolenia.
Bardzo wstępnie możemy określić, że szkolenie/warsztaty ( prowadzone
przez 2 wykładowców ), wraz z weekendowym pobytem i wyżywieniem  w
ośrodku kosztować może ok 500zł./os. Żeby móc precyzyjniej określić
koszt szkolenia, potrzebujemy od Państwa wstępnej deklaracji, czy
jesteście Państwo zainteresowani takim szkoleniem z ew. informacją ile
osób z każdego zakładu można się spodziewać na takim szkoleniu. Nie
ukrywamy, że szkolenie to głównie kierowane jest do osób zajmujących się
pomiarami refrakcji i aplikacją soczewek kontaktowych.

W związku z powyższym prosimy o informacje zwrotne :

- Czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w wigilii cechowej (
jeśli tak - to ile osób?? ) w celu odpowiedniego przygotowania miłego
wieczoru

- Czy wstępnie jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem z obsługi
lampy szczelinowej i aplikacji soczewek kontaktowych ( jeśli tak - to
ile osób ) w celu znalezienia odpowiedniego miejsca do organizacji
takiego weekendu szkoleniowego i dokładniejszego oszacowania kosztów.Na maile zwrotne oczekujemy:

-  do 15 listopada 2017 odnośnie wigilii cechowej

- do 30 listopada 2017 odnośnie wstępnych deklaracji udziału w szkoleniu

Pozdrawiam
w imieniu zarządu WMCO
Romanik Grzegorz
 

14.07.2017
Mamy zaszczyt poinformować Państwa o kolejnym zjeździe optyków organizowanym przez WMCO oraz hurtownię OPTICUS. Zjazd ten odbędzie się w dniach 22 - 24 września 2017 w ośrodku wypoczynkowym "Bęsia" - niedaleko Biskupca. Tym razem spotkanie nasze odbędzie się pod hasłem "Optometria - to warto studiować". Nasze spotkanie rozpoczynamy w piątkowe popołudnie. Osoby chętne mogą oczywiście przyjechać wcześniej.
Program spotkania oraz godziny i tematy wykładów znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania"
Jak co roku, zarząd cechu podjął decyzję o dofinansowaniu pobytu swoich członków. Dla każdego członka cechu który ma na bieżąco opłacone składki, dofinansowanie wynosi 100 zł. Natomiast jeśli członek cechu przyjezie z kimś z rodziny lub z pracownikiem, dofinansowanie wyniesie 200zł.

Zapisy do 15 sierpnia potwierdzone zadatkiem w wysokości co najmniej 200zł za osobę przyjmuje skarbnik WMCO kol. Bronisława Romanik.
Całkowity koszt uczestnictwa powinien być opłacony do 1 września 2017.
Przypominam numer konta WMCO: 60 1240 5598 1111 0000 5023 8495
Telefon do biura: 89-527-60-24
 W dniu 27 maja 2017 r. w Ośrdoku Bęsia odbyło się Walne Zgromadzenie WMCO.

Zgodnie z porządkiem obrad odczytano i przyjęto sprawozdania z działalności zarządu cechu, jak również komisji rewizyjnej.


    Zarząd zrecenzował swoje działania w minionym roku, m.in całkowita przebudowa strony www.wmco.pl, uczestnictwo naszych członków w pracach KRIO, oraz przedstawił zarys działań na przyszły rok.

    Podczas merytorycznej rozmowy zarząd cechu przedstawił posiadane informacje o działaniach ministerstwa zdrowia, PTOiO, przedstawicieli okulistów jak również KRIO mające na celu usystematyzowanie oraz prawne uregulowanie zawodów optyka i optometrysty. Niestety, na dzień dzisiejszy wynika z nich, że optycy mogą być pozbawieni prawa do wykonywania refrakcji, po rygorem kary. Walne zgromadzenie WMCO sformułowało stanowisko naszego cechu, które w najbliższych dniach zostanie przedstawione w formie pisemnej do KRIO.

    Kolejnym istotnym wątkiem obrad WMCO były planowane działania zarządu.  Dużym zainteresowaniem cieszył się pomysł zorganizowania jesiennej wycieczki do JZO S.A.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wstępna deklarację, kto z Państwa byłby zainteresowany wzięciem udziału w takiej wycieczce. Taka informacja pozwoli nam na zdefiniowanie kosztów tego wyjazdu ( oszacować wielkość autokaru, który trzeba wynająć, miejsc noclegowych, itd). Na wstępne zgłoszenia ( najlepiej drogą mailową wmco@o2.pl) czekamy do 20 czerwca 2017. Planowany termin wycieczki to połowa października.

    Kolejnym pomysłem zarządu jest organizacja szkolenia/szkoleń, głównie dla członków cechu. Tutaj również zarząd cechu oczekuje od Państwa na propozycje tematyki/zakresu oczekiwanych szkoleń. Zależy nam na tym, żeby organizowane szkolenia spełniały oczekiwania jak największej grupy. Na propozycje tematyki szkoleń czekamy do końca czerwca. W przypadku niskiego zainteresowania szkoleniem, zarząd będzie oferował możliwość uczestniczenia w szkoleniu optykom niezrzeszonym, jednak pierwszeństwo do wzięcia udziału będą mieli członkowie cechu.

Podczas walnego zgromadzenia obecna była Pani Monika Krygier, reprezentująca JZO S.A. . Zarząd podjął rozmowy z Panią Moniką, na temat zorganizowania na naszym terenie warsztatów pomagających zwiększyć nasz profesjonalizm przy sprzedaży soczewek progresywnych, rozpoznawania potrzeb klienta, jak również wstępnym definiowaniu problemów stojących na przeszkodzie adaptacji do soczewek progresywnych. O terminie tego szkolenia zarząd poinformuje w przyszłości.


    Dodatkowo, 01 czerwca 2017 delegaci WMCO uczestniczyli w walnym zgromadzeniu KRIO. Po przyjęciu sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zarząd KRIO przedstawił informacje na temat prowadzonej akcji "O dobrym widzeniu", która ma za zadanie promowanie optyków posiadających kwalifikacje i zrzeszonych w cechach optyków, czyli również w KRIO. W najbliższym czasie, akcja ta będzie intensyfikowana, co być może zachęci niektórych optyków do zrzeszenia się w cechu. Ponadto, przedstawiciele KRIO potwierdzili, że trwają prace nad uregulowaniem zawodu optyka i optometrysty, i niestety potwierdzili obawy, iż optykom może zostać odebrana możliwość wykonywania pomiarów refrakcji. Przedstawiciele KRIO zostali zaproszeni do komisji, która ma opracować ramy kwalifikacyjne każdego zawodu, w celu późniejszego wpisania tego do ustawy.Czekając na Państwa odpowiedzi odnośnie wycieczki i sugerowanej tematyki szkoleń

Starszy cechu WMCO

Arentowicz Zbigniew

Pliki do pobrania

Warmińsko Mazurski Cech Optyków

WMCO należy do KRIO - Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Kalendarium

Mamy zaszczyt poinformować  Państwa o kolejnym Zjezdzie Optyków organizowanym przez  WMCO  oraz hurtownię  OPTICUS w dniach 17 - 18.05.2019
Zjazd ten po raz kolejny odbędzie się w Ośrodku  Wypoczynkowym  Przystań Lutry niedaleko Biskupca  w  dniach  18-19 maja  2019 . Nasze spotkanie  rozpoczynamy w  piątek od godziny 19,30 uroczystą kolacją. W sobotą po śnaiadniu, o godz 9:30 rozpoczynamy  walne  spotkanie członków WMCO dotyczące aktualnych zagadnień związanych ze zmianami w  obszarze działalności gospodarczej. Po spotkaniu od godz.11:30  planujemy blok  szkoleniowy dotyczący tematyki nowości w  aplikacji soczewek kontaktowych  prowadzony  przez przedstawiciela firmy  Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Od godz  16:00 następny blok szkoleniowy dotyczący problemów związanych z korekcją okularową będzie prowadził doktorant , absolwent optometrii na Wydziale Fizyki Politechniki Częstochowskiej  , pracownik   Zakładu Fizycznych Podstaw Aparatury Medycznej PCZ  mgr Marcin Gacek. Dodatkowo przez cały dzień w ośrodku można wypożyczyć sprzęt pływający i korzystać z uroków przyrody w około ośrodka. O godzinie 19:00 zapraszamy na grilową kolację.

 

Wydarzenie 2

  • Targi 2
  • Konferencje 2
  • Wyjazd 2

Zjazd WMCO

XVIII Walne Zgromadzenie Członków WMCO
OW Bęsia k. Biskupca
Spotkanie rozpocznie się w dniu 27.05.2017 o godz. 10.30

Optometria - to warto studiować

Zjazd odbędzie się w O.W. Bęsia w dniach 22-24.09.2017. Tym razem nasze spotkanie odbędzie się pod hasłem "Optometria - to warto studiować"

Zjazd WMCO Wiosna 2019

Nasi członkowie

Warmińsko Mazurski Cech Optyków

WMCO należy do KRIO - Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Andrzejewska Bogusława  
Arentowicz Zbigniew Optyka Arentowicz
Badowski Andrzej  
Bieńkowski Michał  
Biliński Wiesław  
Dąbrowski Andrzej  
Dąbrowski Grzegorz  
Fic Anna  
Fiedorczyk Wojciech  
Gaweł Marzena  
Gaweł Adam  
Gęstwicka Maria  
Gierczak Bożena  
Górski Grzegorz  
Gruszka Michał  
Grzeszczak Robert  
Jankowski Jacek  
Kacperski Bogdan Salon Optyczny "dziewiątka"
Kownacki Andrzej  
Kręcisz Anna  
Lewalska Milena  
Ławrynowicz Bożenna Pracownia Optyczna Olsztyn
Olkowski Waldemar  
Pietruszka Szczepan  
Polska Anna  
Prusiewicz Piotr Salony Optyczne Pan Hilary
Pyrzanowski Grzegorz  
Radzikowska Anna  
Romanik Grzegorz Med-Optyk  Dobre Miasto
Romanik Bronisława Hurtownia Opticus  Olsztyn
Rutecka Beata  
Rutecki Dominik Zakład Optyczny Dominik Rutecki
Rutecki Kazimierz  
Sulej Bronisław  
Tretau Andrzej  
Turkiewicz Andrzej Zakład Optyczny Braniewo
Wójcik Ryszard Moda Optyk E.R. Wójcik
Zalewska Wiesława  

 

osoby chętne do umieszczenia odnośnika do swoich stron www na powyższej liście proszę o kontakt

Kontakt


Warmińsko - Mazurski Cech Optyków
ul. Leśna 8H
10-173 Olsztyn
tel: 601 449 115

Znajdziesz nas

Zaloguj się